Virus Covid-19 có thể sống trên bề mặt hộp giấy, thùng carton?