Bao bì đạt chuẩn In G7 và lợi ích với doanh nghiệp