Phân biệt loại hình công ty OEM, ODM OBM trong sản xuất công nghiệp