Phân biệt hệ màu CMYK, RGB và Pantone trong thiết kế bao bì