Bao bì của có bạn thực sự tiện ích cho khách hàng?