Bao bì Khang Thành đón nhận giấy chứng nhận đạt chuẩn quốc tế