Khang Thành tổ chức tập huấn sơ cấp cứu định kỳ cho người lao động