Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất phục vụ nhu cầu mua sắm Tết