Cải thiện 3 điều này giúp bao bì có độ màu chính xác