Mực thông minh giúp phân biệt bao bì sản phẩm thật