Bao bì giấy thân thiện với môi trường sẽ chiếm ưu thế