Sản xuất giường giấy carton – Giải pháp tối ưu cho bệnh viện dã chiến, khu cách ly