​Bất ngờ giường giấy chịu được sức nặng trăm kg tham gia chống dịch