In thẻ treo quần áo quan trọng như thế nào đối với doanh nghiệp?