Xu hướng sử dụng túi giấy đã thay đổi như thế nào?