Túi giấy tái chế - Xu hướng sử dụng của người hiện đại