Túi giấy cao cấp và sản phẩm thương hiệu - Đôi bạn cùng tiến?