Vì sao hộp giấy cho trẻ em có nhân vật với đôi mắt to?