Nên đặt hộp giấy ruột kéo có sẵn hay in hộp theo yêu cầu?