14 món đồ bất ngờ có thể giặt bằng máy - bao gồm túi giấy