Cần chú ý điều gì khi in sổ tay theo yêu cầu để có chất lượng tốt?