Hộp giấy có cửa sổ - Chút biến tấu tăng sự chú ý của khách hàng