Đặc điểm, lợi ích của túi giấy kraft-tex giặt được