Bao bì Khang Thành tổ chức tập huấn sơ cấp cứu năm 2024